European Tree Technician ETT / Boomtechnisch adviseur

 
Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor boomverzorgers, werkvoorbereiders, onderzoekers en adviseurs en voor diegene die bestekken schrijven voor of directie voeren over boomverzorgingswerken. De ETT-er kan de schakel vormen tussen opdrachtgever (boomeigenaar/beheerder) en de aannemer.

Het niveau van de opleiding is MBO+ tot HBO. Als vooropleiding dient men dus minimaal een MBO-diploma (minimaal niveau 3: Zelfstandig / Vakbekwaam Beroepsbeoefenaar) te hebben én enige jaren ervaring als werkvoorbereider, bestekschrijver, uitvoerder of onderzoeker. Ook European Treeworkers zijn toelaatbaar.

Inhoud

De opleiding richt zich op competenties die verwacht mogen worden van een boomtechnisch adviseur. Het examen ETT, wat onder toezicht van de European Arboricultu­ral Council wordt afgenomen, is de leidraad voor de opleiding.

De onderwerpen van de opleiding zijn opgedeeld in 3 hoofdstukken. Elk hoofdstuk bestaat uit meerdere modulen.

 • Basiskennis boombeheer:
  • Boombiologie: o.a. weefsels en structuren, groeiprocessen, infectie en wondreactie, Codit;
  • Boom en groeiplaats: o.a. fysische, biologische en chemische bodemkenmerken;
  • Sortiment en gebruikswaarde: o.a. boomsoorten, toepasbaarheid en gebruikswaard;
  • Kwaliteit plantmateriaal: o.a. kwaliteitseisen laan -en parkbomen, keuring plantmateriaal;
  • Conditie bepaling: o.a. herkenning ziekten en plagen, gebreken en verzwakkingsymptomen.                                                                          
 •  Regelgeving, administratie en organisatie:
  • Bestekken, begroten, offreren: o.a. inschrijving, aanbesteding, oplevering; bestek interpreteren en controleren, projectadministratie;
  • Juridische aspecten: o.a. civiel - en publieksrecht, aansprakelijkheid, gevolgen regelgeving;
  • Werkorganisatie: o.a. arbo-wet, toezicht op en begeleiding van boomverzorgende werkzaamheden;
  • Communicatie: o.a. opstellen van adviesrapport, publieksvoorlichting.
 •  Boomonderzoek, advisering en aansturing boomverzorgingswerkzaamheden:
  • Uitvoeren boomonderzoek: o.a. boomcontroles en inspectie uitvoeren, gezondheid en  conditie, groeiplaatsonderzoek, verplantbaarheidsonderzoek, bodemgeschiktheidsbeoordeling, advies, boomwaardebepaling;
  • Planten en verplanten: o.a. kiezen van juiste procedures bij plant - en verplantwerken;
  • Verzorging: o.a. bepaling van juiste snoei - en werkmethoden;
  • Boombescherming: o.a. keuze van beschermingsmaatregelen.
Praktijk en theorie

De onderwerpen in deze opleiding worden verzorgd door diverse docenten uit het bedrijfsleven. Specialisten op hun vakgebied die garant staan voor de meest actuele informatie.

Vrijstellingen

Eerder behaalde diploma’s en certificaten kunnen recht geven op vrijstelling van bepaalde cursusonderdelen. Voor deelnemers die in de boomverzorgingssector werkzaam zijn kan d.m.v. een intakeprocedure bepaald worden of zij over bepaalde eerder verworven competenties beschikken en welke onderdelen van de opleiding zij nog dienen te volgen. Natuurlijk dient een deelnemer dit voor aanvang van de opleiding aan te geven. Het is ook mogelijk om aan één of meerdere losse opleidingsmodulen deel te nemen.

Resultaat

De examens voor de schriftelijke onderdelen vinden het hele jaar door plaats. Een examencommissie beoordeelt alle examens.
Bij voldoende resultaat heeft men recht op het Testimonium ”Boomtechnisch adviseur”.

Cursusduur en kosten

Zonder vrijstellingen duurt de opleiding 32 avonden (18.00 - 21.30 uur) en 4 gehele dagen (09.00 - 16.00 uur). We plannen 1 avond per week (donderdagen) gedurende een opleidingsduur van ongeveer 1 jaar (september – juli óf februari - maart).  De lesavonden worden in Eindhoven verzorgd.

 • De kosten van het gehele opleidingstraject zijn € 4380,--. Exclusief naslagwerken (maximaal €400,-) en externe kosten examen EAC (European Arbocultural Council).
 • De kosten van aparte onderdelen zijn  €.137,50 per avond. Per “vrijgestelde” cursusavond wordt € 90,- in mindering gebracht op het totaalbedrag.
 • Deze prijs is onder voorbehoud en het streven is dat per augustus 2021 de actuele prijs zichtbaar zal zijn. Bij tussentijdse wijzigingen heeft men het recht zich terug te trekken.

Het onderwijs is niet BTW plichtig.

Het cursusgeld kan in termijnen betaald worden.

Mogelijk komt deze training in aanmerking voor Colland subsidie. Voor de mogelijkheden en voorwaarden verwijzen wij u naar de website van: Colland Arbeidsmarkt subsidies. Helicon Opleidingen kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het wel of niet verkrijgen van subsidie.

Contact

De cursus wordt aangeboden op de volgende vestigingen:

Cursusdata (klik op datum voor aanmelden)

Getoonde data zijn onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.