European Treeworker ETW / Vakbekwaam boomverzorger

 
Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die in de boomverzorging werkzaam is of wil zijn. Je dient minimaal een middelbare vooropleiding te hebben op niveau II (basis beroeps­beoefenaar); We adviseren de cursisten één of enkele dagen per week te werken of stage te lopen bij een bedrijf uit de boomverzorgingssector. De minimum leeftijd is 18.  

Inhoud

Je wordt opgeleid tot Vakbekwaam Boomverzorger. Je kunt niet alleen eenvoudige maar ook de moeilijke boomverzorgingswerkzaamheden bekwaam en veilig uitvoeren. Je leert bomen planten, volwassen bomen verplanten en de standplaats van slecht groeiende bomen te verbe­teren. Snoeien van bomen komt natuurlijk uitgebreid aan de orde. Naast begeleidings­snoei van jonge bomen ga je ook aan het werk in oudere bomen. Onderhoudssnoei en correctiesnoei zijn belangrijke cursus onderwerpen. Je leert diverse klimtechnieken toe te passen en ook hoe je veilig met hoogwerkers kunt werken. En natuurlijk leer je zware bomen te vellen en uit te snoeien met diverse hulpmiddelen. Bij het afbreken van bomen kun je laten zien dat je de klimtechnieken en het gebruik van klimsporen “in de vingers hebt”.  Verschillende uitvangtech­nieken worden geïnstrueerd. Je kunt ook kiezen voor een opleiding zónder klimtechnieken.

Natuurlijk moet je als allround boomverzorger méér kunnen dan alleen klimmen, snoeien, vellen, enz. De klant of opdrachtgever wil weten wáárom bepaalde werkzaamheden moeten plaats­vinden. En natuurlijk moet eerst de diagnose gesteld worden voordat er  behandeling plaats­vindt. Dus ook vakkennis is een belangrijk onderdeel van de cursus. Boven- en onder­gronds onderzoek ga je zelf uitvoeren bij aangetaste of verzwakte bomen. Diverse onder­zoeks­appa­ratuur leer je hierbij gebruiken. En antwoord geven op de vraag of de boom nog te redden is en nog toekomst heeft.  

Hoe controleer je bomen op stabiliteit en takbreuk oftewel hoe voer je een visuele boomveilig­heids­controle (BVC) uit? Hoe leggen we onderzoeksgegevens vast in geautomatiseerde bestan­den? En welke wetten en regels gelden er ten aanzien van bomen?  Antwoord op al deze vragen krijg je tijdens de opleiding. En je gaat hierbij zoveel moge­lijk zelf praktisch aan de slag. 

Het cursus onderdeel “onderzoek en advies” wordt afgesloten met een rapportage die je maakt over een probleemsituatie uit je eigen omgeving. Andere onderdelen van je opleiding: sortimentskennis, Bedrijfshulpverlening (BHV) voor boomverzorgers en certificaat Hoogwerkers (TÜV).      

European Treeworker climber óf platform?

Je kunt op 2 manieren examen doen: met klimtech­nieken óf met behulp van het gebruik van hoogwerkers. Dit wordt op het certificaat vermeld; “Climber” óf “Platform”. In onze opleiding worden de “Climbers”  natuurlijk óók geïnstrueerd in het werken met hoog­werkers.  

Vrijstelling

D.m.v. een persoonlijk gesprek bepalen we welke vaar­digheden en kennis je al in voldoende mate beheerst.

Cursusduur en kosten  

Je wordt gedurende 38 dagen per jaar door ons opgeleid (start september). Dit gebeurt in blokken van meerdere dagen, gedurende een periode van 1½ jaar. We proberen hierbij zoveel mogelijk reke­ning te houden met de drukste periodes op je bedrijf.

  • De kosten van deze opleiding (76 dagen) zijn € 6.600,- inclusief lesmateriaal en externe certificeringen (hoogwerkercertificaat) en BHVb.
  • Deze kosten zijn exclusief naslagwerken (± € 380,-), waarvan je er mogelijk al een aantal in bezit hebt.
  • De kosten van het externe examen Treeworker (± €750,-) en ETW Platformexamen toeslag € 60,-  (indien van toepassing) worden door extern examenbureau in rekening gebracht.
  • Deze prijs is onder voorbehoud en het streven is dat per augustus 2021 de actuele prijs zichtbaar zal zijn. Bij tussentijdse wijzigingen heeft men het recht zich terug te trekken.

Het onderwijs is niet BTW plichtig.

Het cursusgeld kan in termijnen betaald worden. 

Colland subsidie: Per werknemer geldt een maximale subsidie van € 800,- per kalenderjaar.

Mogelijk komt deze training in aanmerking voor Colland subsidie. Voor de mogelijkheden en voorwaarden verwijzen wij u naar de website van: Colland Arbeidsmarkt subsidies. Helicon Opleidingen kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het wel of niet verkrijgen van subsidie.

Contact

De cursus wordt aangeboden op de volgende vestigingen: 

Cursusdata (klik op datum voor aanmelden)

Getoonde data zijn onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.