Hercertificering Wet natuurbescherming/gedragscode niveau 1

Doelgroep

Iedereen van wie het certificaat ‘Zorgvuldig handelen Flora- en faunawet’ niveau 1 bijna verlopen is.

Inhoud
  • De nieuwe Wet natuurbescherming versus de Flora- en faunawet; wat is er veranderd?
  • Opfrissen en veranderingen t.a.v. soorten, vaste rust- en voortplantingsplaatsen en jaarrond beschermde nesten;
  • Hoe werken de gedragscodes Groenvoorziening, Bosbeheer, Natuurbeheer en Waterschappen?
  • Opfrissen en veranderingen binnen zorgvuldig handelen en toe te passen werktechnieken;
  • Werkproces: uw taken en die van de opzichter, uitvoerder, beheerder, toezichthouder en/of werkvoorbereider;
  • Omgaan met calamiteiten;
  • Uitwisseling van uw praktijkervaringen met uw medecursisten.
Resultaat

Deelname aan een kennisbijeenkomst geeft automatisch recht op een nieuw en erkend certificaat van het AOC Keurmerk en maakt aantoonbaar dat uw deskundigheid is geborgd. Dit certificaat is drie jaar geldig.

Cursusduur en kosten

De cursus duurt één dagdeel. De kosten zijn € 100,- inclusief certificeringskosten.
Deze prijs is onder voorbehoud en het streven is dat per augustus 2021 de actuele prijs zichtbaar zal zijn. Bij tussentijdse wijzigingen heeft men het recht zich terug te trekken.


Contact
De cursus wordt aangeboden op de volgende vestigingen:

Cursusdata (klik op datum voor aanmelden)

Getoonde data zijn onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.