Hercertificering Wet natuurbescherming/gedragscode niveau 3

Doelgroep

Iedereen van wie het certificaat ‘Zorgvuldig handelen Flora- en faunawet’ niveau 3 bijna verlopen is.

Inhoud
  • De nieuwe Wet natuurbescherming versus de Flora- en faunawet; wat is er veranderd en welk risico loopt u, uw medewerkers en uw organisatie in de nieuwe situatie?
  • Hoe werkt de nieuwste gedragscode Beheer Groenvoorzieningen 2.0?
  • Werkproces: uw taken en die van uw collega’s;
  • Rol als opdrachtgever of opdrachtnemer;
  • Tips voor het aanbesteden van onderhoudswerkzaamheden;
  • Wat zijn de essenties voor het plan van aanpak en welke veranderingen zijn vanuit de Wet natuurbescherming hiervoor relevant?
  • Uitwisseling van uw praktijkervaringen met uw medecursisten
Resultaat

Deelname aan een kennisbijeenkomst geeft automatisch recht op een nieuw en erkend certificaat van het AOC Keurmerk en maakt aantoonbaar dat uw deskundigheid is geborgd. Dit certificaat is drie jaar geldig.

Cursusduur en kosten

De cursus duurt één dag. De kosten zijn € 200,- inclusief certificeringskosten.
Deze prijs is onder voorbehoud en het streven is dat per augustus 2021 de actuele prijs zichtbaar zal zijn. Bij tussentijdse wijzigingen heeft men het recht zich terug te trekken.

Contact

Deze cursus wordt aangeboden op de volgende vestigingen:

Cursusdata (klik op datum voor aanmelden)

Getoonde data zijn onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.