Wet natuurbescherming/gedragscode niveau 1

 
Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor uitvoerende medewerkers en meewerkend voormannen in de groenvoorziening, het natuurbeheer, het bosbeheer en/of het waterbeheer.

Inhoud
  • Basiskennis Wet natuurbescherming, vrijstellingen, gedragscodes en ontheffingen;
  • Verboden, verbodsbepalingen en zorgplicht;
  • Beschermde planten en dieren, vaste rust- en voortplantingsplaatsen en jaarrond beschermde nesten;
  • Rode lijst-, doel- en aandachtssoorten
  • Zorgvuldig handelen en voorzorgsmaatregelen;
  • Omgaan met calamiteiten, communicatie en werkproces;
  • Overtreding en handhaving;
  • Casussen en huiswerkopdrachten;
  • Examentraining
Resultaat

Na deze cursus beschikt u over de benodigde kennis en vaardigheden om de (juridische)  verplichtingen in het kader van de Wet natuurbescherming toe te passen. U rondt deze cursus af met een meerkeuzevragen examen. Als u het examen met een voldoende afsluit, ontvangt u een landelijk erkend certificaat van het AOC Keurmerk dat vijf jaar geldig is.

Kosten

De cursus duurt twee dagen. De kosten zijn € 300,--. (inclusief cursusmap, examen, persoonscertificaat)
Deze prijs is onder voorbehoud en het streven is dat per augustus 2021 de actuele prijs zichtbaar zal zijn. Bij tussentijdse wijzigingen heeft men het recht zich terug te trekken.

Contact

De cursus wordt aangeboden door de volgende vestigingen:

Cursusdata (klik op datum voor aanmelden)

Getoonde data zijn onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.