Wet natuurbescherming/gedragscode niveau 3

 
Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor werkvoorbereiders en bedrijfsleiders die werkzaam zijn in de (gemeentelijke) groenvoorziening.

 Inhoud
 • Basiskennis Wet natuurbescherming, vrijstellingen, gedragscodes en ontheffingen;
 • Verboden, verbodsbepalingen en zorgplicht;
 • Beschermde planten en dieren, vaste rust- en voortplantingsplaatsen en jaarrond beschermde nesten;
 • Rode lijst-, doel- en aandachtssoorten;
 • Mitigeren en compenseren;
 • Organisatiebeleid, planvorming, borging in contracten en Standaard RAW 2010;
 • Zorgvuldig handelen, voorzorgsmaatregelen en opstellen Plan van Aanpak;
 • Omgaan met calamiteiten, communicatie en werkproces;
 • Overtreding en handhaving;
 • Casussen en huiswerkopdrachten;
 • Examentraining
Resultaat

Als u het examen met een voldoende afsluit, ontvangt u een landelijk erkend certificaat van het AOC Keurmerk dat vijf jaar geldig is.

Cursusduur en kosten

De cursus duurt drie dagen. De kosten zijn € 600,- (inclusief cursusmap, examen en persoonscertificaat). 
Deze prijs is onder voorbehoud en het streven is dat per augustus 2021 de actuele prijs zichtbaar zal zijn. Bij tussentijdse wijzigingen heeft men het recht zich terug te trekken.

Contact

De cursus wordt aangeboden op de volgende vestigingen:

Cursusdata (klik op datum voor aanmelden)

Getoonde data zijn onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.