Werken met hoogwerkers (TÜV-certificering)

 
Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor hoveniers/boomverzorgers die werken met (zelfrijdende) telescoop- en kniktelescoop hoogwerkers, eventueel voorzien van stempels, hoogwerker op aanhanger of chassis (statisch).

Inhoud
  • Werken met hoogwerkers en Arbowetgeving;
  • Veilig werken langs de weg tijdens snoeiwerkzaamheden;
  • Veiligheidsvoorzieningen en -eisen hoogwerkers en keuring bij aanvang werk;
  • Functioneren van een bomenploeg;
  • Veilige werktechniek;
  • Zaag- en afvangtechnieken;
  • Examen theorie en praktijk.
Resultaat

Het examen bestaat uit een theoretische én een praktische toetsing. Beide examenonderdelen moeten met een voldoende afgesloten worden om het TÜV-certificaat te behalen. Dit is een internationaal erkend certificaat en geeft bevoegdheid tot het bedienen van hoogwerkers (conform de TÜV gebruikerstraining hoogwerkers. 

Cursusduur en kosten

De cursus duurt één dag. De kosten zijn € 250,-.
Deze prijs is onder voorbehoud en het streven is dat per augustus 2021 de actuele prijs zichtbaar zal zijn. Bij tussentijdse wijzigingen heeft men het recht zich terug te trekken.

Mogelijk komt deze training in aanmerking voor Colland subsidie. Voor de mogelijkheden en voorwaarden verwijzen wij u naar de website van: Colland Arbeidsmarkt subsidies. Helicon Opleidingen kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het wel of niet verkrijgen van subsidie.

Contact

De cursus wordt aangeboden op de volgende vestigingen:

Cursusdata (klik op datum voor aanmelden)

Getoonde data zijn onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.