Veilig werken langs de weg voor leidinggevenden 96B

 
Doelgroep

Deze praktijkgerichte cursus is speciaal voor leidinggevenden die in de dagelijkse praktijk inhoud geven aan het plaatsen van de juiste verkeersafzettingen in diverse verkeerssituaties binnen en buiten de bebouwde kom.

Inhoud
  • Arbowet m.b.t. wegwerkzaamheden;
  • Voorgeschreven veiligheidskleding;
  • Bebakeningsmateriaal;
  • Tips voor veilig werken langs de weg;
  • Regels tijdens werkzaamheden binnen de bebouwde kom;
  • Regels tijdens werkzaamheden buiten de bebouwde kom;
  • In groep uitwerken van enige cases;
  • Hoe te handelen bij ongevallen?
  • Het plaatsen van verkeersafzettingen in diverse verkeerssituaties zowel binnen als buiten de bebouwde kom (praktijkinstructie)

De cursus kan desgewenst ook in combinatie met de uitvoerenden verzorgd worden op locatie.

Resultaat

Aan het einde van de cursusdag wordt de kennis van de deelnemers getoetst door middel van een schriftelijk examen. Bij voldoende resultaat ontvangen de deelnemers na afloop van de cursus een testimonium dat vijf jaar geldig is.

Cursusduur en kosten

De cursus duurt twee dagdelen. De kosten zijn € 225,-. Inclusief cursusmateriaal.
Deze prijs is onder voorbehoud en het streven is dat per augustus 2021 de actuele prijs zichtbaar zal zijn. Bij tussentijdse wijzigingen heeft men het recht zich terug te trekken.

Contact

De cursus wordt aangeboden op de volgende vestigingen:

Cursusdata (klik op datum voor aanmelden)

Getoonde data zijn onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.