Visuele Boomveiligheidscontrole hercertificering inclusief training voor het examen boomveiligheidscontroleur met aansluitend examen.

 
Doelgroep

Gecertificeerde boomveiligheidscontroleurs die hun certificaat moeten verlengen.

Inhoud
  • Inleiding wettelijk kader boomveiligheid;
  • Beoordelingsmethoden en stappenplan zorgplicht;
  • Onderzoeksapparatuur;
  • Registreren van geconstateerde gebreken;
  • Examentraining;
  • Hercertificeringsexamen BVC.
Resultaat

De training leidt op tot het erkende Groenkeur certificaat, boomveiligheidscontroleur.

Cursusduur en kosten

De cursus duurt 1 dag. De kosten zijn € 325,- 
Deze prijs is onder voorbehoud en het streven is dat per augustus 2021 de actuele prijs zichtbaar zal zijn. Bij tussentijdse wijzigingen heeft men het recht zich terug te trekken.

Het examen bestaat uit een theoretisch examen en staat onder toezicht van Groenkeur. Bij goed gevolg ontvangen de deelnemers het door de Vereniging hoveniers en groenvoorzieners (V.H.G.) én het verzekeringswezen erkende Groenkeur certificaat “Boomveiligheids­contro­leur” met een geldigheid van 5 jaren.

Wanneer u in het bezit bent van het European Tree Worker diploma, levert deze training 8 ETW hercertificeringspunten op.

Mogelijk komt deze training in aanmerking voor Colland subsidie. Voor de mogelijkheden en voorwaarden verwijzen wij u naar de website van: Colland Arbeidsmarkt subsidies. Helicon Opleidingen kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het wel of niet verkrijgen van subsidie.

Contact

De cursus wordt aangeboden op de volgende vestigingen:

Dit examen wordt online afgenomen bij Examenpunt. Stichting Groenkeur heeft Examenpunt aangesteld als examinerende instantie. Klik hier om je aan te melden. 

Cursusdata (klik op datum voor aanmelden)

Getoonde data zijn onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.