Visuele Boomveiligheidscontrole

 
Doelgroep

Vakbekwame medewerkers van boomverzorgingsbedrijven, groenvoorzienings-bedrijven en groendiensten van overheden die binnen het kader van de wettelijke zorgplicht bomen moeten controleren.

U dient wel minimaal in het bezit te zijn van het diplo­ma niveau 2 hovenier/bos- en natuurbeheer/VGH Aankomend Hovenier en/of enige jaren werkervaring in het boom­beheer.

Inhoud

Uitgangspunt voor deze cursus is het zelf uitvoeren van boomvei­lig­heids­contro­les. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de theorieën van o.a. Mat­theck, Shigo en Wessoly. Om de deelnemers aan deze cursus daarin gedegen instructie te geven zullen een aantal deskundigen de lesdagen verzor­gen. Naast theoretische achtergronden wordt ruim aandacht besteed aan de praktijk van de boomcontrole. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

Dag 1:

 • Inleiding wettelijk kader boomveiligheid;
 • Beoordelingsmethoden en stappenplan zorgplicht;
 • Boombeoordelingenmethoden oude bomen, conditie, lichaamstaal, gebreken en verzakkingen;
 • Excursie en praktijkoefening ‘lezen van bomen’.

Dag 2: 

 • Registreren van geconstateerde gebreken;
 • Schimmels en aantastingen;
 • Excursie en praktijkoefening boombeoordeling met registratieformulier in kleine groep.

Dag 3: 

 • Nader onderzoek;
 • Sortiment;
 • Praktijkoefening boombeoordeling met registratieformulier individueel.
Resultaat
 • Uitgangspunt voor deze cursus is het zelf uitvoeren van boomvei­lig­heids­contro­les.
 • De training leidt op tot het erkende Groenkeur certificaat, boomveiligheidscontroleur.
Cursusduur en kosten

De cursus duurt 3 dagen (09.00 - 16.00 uur).
De kosten zijn € 475,-.
Deze prijs is onder voorbehoud en het streven is dat per augustus 2021 de actuele prijs zichtbaar zal zijn. Bij tussentijdse wijzigingen heeft men het recht zich terug te trekken.

Deze kosten zijn excl. boekenkosten (Stadsbomenvademecum deel 3A en 3C; samen € 100,-) en de kosten van een examen “Boomveiligheidscontroleur (zie hieronder).

Als afsluiting van de cursus kan men deelnemen aan het Groenkeur examen “Boomveiligheidscontro­leur”. Hiervoor kunt u zich aanmelden op onze website. Dit examen bestaat uit een theoretisch en een praktisch onderdeel en staat onder toezicht van Groenkeur. Bij goed gevolg ontvangen de deelnemers het door de Vereniging hoveniers en groenvoorzieners (V.H.G.) én het verzekeringswezen erkende certificaat “Boomveiligheids­contro­leur” met een geldigheid van 5 jaren. De extra examen- en certifi­ceringkosten zijn € 245.-

Indien u in het bezit bent van een European Tree Worker-diploma, levert deze training 24 ETW-hercertificeringspunten op.

Mogelijk komt deze training in aanmerking voor Colland subsidie. Voor de mogelijkheden en voorwaarden verwijzen wij u naar de website van: Colland Arbeidsmarkt subsidies.  Helicon Opleidingen kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het wel of niet verkrijgen van subsidie.

De opleiding tot boomcontroleur wordt verzorgd door IPC Groene Ruimte. Aanmelden kan via de website van IPC Groene Ruimte.
Indien er voldoende aanmeldingen zijn om een groep te starten in Eindhoven voeren zij deze opleiding ook uit in Eindhoven. 

Cursusdata (klik op datum voor aanmelden)

Getoonde data zijn onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.