Aankomend Hovenier (leerjaar 1)

Doelgroep

Ben je toe aan een carrière switch? Wil jij je laten omscholen tot hovenier of alsnog je vakdiploma behalen terwijl je al in de sector werkzaam bent? Met het VHG diploma ben je verzekerd van werk! 

De VHG Branche-opleiding is een vakopleiding die in de avonduren gegeven wordt (lesdag: donderdagavond van 18.30 - 22.00 uur) en richt zich speciaal op werkenden in de sector of mensen die in de toekomst in de sector willen gaan werken. De inhoud van de opleiding is alleen op het vak gericht en wordt door deelnemers en bedrijven hoog gewaardeerd!

Inhoud

In dit eerste jaar komen alle basisvaardigheden van het hoveniersvak aan de orde. Enkele onderwerpen zijn:

 • Vaktheorie;
 • Materialenkennis/plantenkennis;
 • Kennis van bodem en bemesting;
 • Grondbewerking;
 • Aanleg gazons;
 • Onderhoud siertuin;
 • Planten en verplanten van hout- en kruidachtigen;
 • Snoeien van sierheesters en bomen;
 • Arbo en veiligheid.

Tijdens de cursus wordt praktische en theoretische kennis gecombi­neerd aangeboden.

 • Eerder behaalde diploma’s en certificaten kunnen recht geven op vrijstelling van bepaalde cursusonderdelen. Voor deelnemers die in de groenvoorzieningssector werkzaam zijn kan door middel van een intakeprocedure bepaald worden of zij over bepaalde eerder verworven competenties beschikken en welke onderdelen van de opleiding zij nog dienen te volgen om diplomeer baar te zijn. Natuurlijk dient een deelnemer dit voor aanvang van de opleiding aan te geven.
 • Na deze opleiding kun je doorstromen naar hovenier en vakbekwaam hovenier Specialisatie Aanleg en Onderhoud 
Resultaat

De cursus wordt afgesloten met een examen onder toezicht van de brancheorganisatie VHG. Bij voldoende resultaat heeft men recht op het VHG-getuigschrift  “Aankomend Hovenier”.

 Cursusduur en kosten
 • Gedurende dit leerjaar worden er 180 lesuren verzorgd; dit zijn 38 lesavonden en 5 praktijkdagen;
 • Dit leerjaar kost € 2.225,- inclusief basispakket cursusboeken, materiaal- en excursiekosten en examenkosten.
 • Het cursusgeld kan desgewenst in termijnen betaald worden.
 • Prijzen onder voorbehoud van wijzigingen.

Voor deze opleiding bestaat een subsidieregeling via Colland Arbeidsmarkt. Deze subsidieregeling bestaat uit een tegemoetkoming in de kosten van de opleiding en een bonus voor de werknemer bij het behalen van een diploma. Helicon Opleidingen kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het wel of niet verkrijgen van subsidie.

Contact

De cursus wordt aangeboden op de volgende vestigingen:


Cursusdata (klik op datum voor aanmelden)

Getoonde data zijn onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.