Aankomend projectleider groene ruimte

 
Doelgroep

Deze branche-opleiding is uitermate geschikt voor iedereen die bij een hoveniers- of groenvoorzieningsbedrijf werkt, vaktechnisch goed is onderlegd en een leidinggevende functie ambieert. Voorwaarde om te starten met de opleiding Aankomend Projectleider is het certificaat Vakbekwaam Hovenier, een MBO opleiding op niveau 3 of werkervaring op het niveau van Vakbekwaam Hovenier.

Inhoud

De opleiding begeleidt u in het traject van uitvoerende naar leidinggevende en is tevens geschikt indien u al werkzaam bent als projectleider en graag een bijbehorend diploma wil halen. De opleiding is deels gestoeld op projecten in de dagelijkse praktijk van de leerling. Medewerking van het bedrijf is bij deze opleiding essentieel.

 •  In het eerste jaar Projectvoorbereiding:
  • Bestekken en aanbestedingen;
  • Plantenkennis en toepassingen;
  • Inrichtings- en beplantingsplannen;
  • Calculeren en offertes;
  • Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten;
  • Bodemleer.
 • In het tweede jaar Projectuitvoering:
  • Planning en uitvoering;
  • Leidinggeven en communicatietechnieken (Social Media);
  • Acquisitie en verkoopgesprekken;
  • Rapporteren en nacalculatie;
  • Nieuwe trends;
  • Maatschappelijke ontwikkelingen;
  • Arbo en veiligheid.
 • Tijdens de cursus wordt praktische en theoretische kennis gecombi­neerd aangeboden in projecten die aansluiten op de praktijk. Daarom is het is belangrijk dat u bij uw huidige werkgever in de gelegenheid wordt gesteld om alle praktijkopdrachten uit te voeren.
 • Eerder behaalde diploma’s en certificaten kunnen recht geven op vrijstelling van bepaalde cursusonderdelen. Voor deelnemers die in de groenvoorzieningssector werkzaam zijn kan d.m.v. een intakeprocedure bepaald worden of zij over bepaalde eerder verworven competenties beschikken en welke onderdelen van de opleiding zij nog dienen te volgen om diplomeerbaar te zijn. Natuurlijk dient een deelnemer dit voor aanvang van de opleiding aan te geven.
Resultaat

De examens voor de schriftelijke onderdelen vinden het hele jaar door plaats. Praktische onderdelen worden aan het eind van het opleidingsjaar getoetst. Een examencommissie beoordeelt alle examens, dit gebeurt onder toezicht van de Vereniging voor Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) en de Stichting Onderwijs Groenvoorziening (SOG).

Bij voldoende resultaat heeft men recht op het diploma ”Aankomend projectleider”.

Cursusduur en kosten
 • Gedurende twee leerjaren worden er 250 lesuren verzorgd; dit zijn 28 lesavonden per leerjaar (januari - december) en 8 praktijkdagen.
 • De lesavonden worden gepland op dinsdag- en donderdag avonden; de praktijkdagen zijn vrijdagen.
 • De gehele cursus kost € 3.650,- inclusief basispakket cursusboeken, exclusief examengeld SOG per leerjaar en materiaal- en excursiekosten. 
 • Het cursusgeld kan desgewenst in termijnen betaald worden.
 • Deze prijs is onder voorbehoud en het streven is dat per augustus 2021 de actuele prijs zichtbaar zal zijn. Bij tussentijdse wijzigingen heeft men het recht zich terug te trekken.

Mogelijk komt deze training in aanmerking voor Colland subsidie. Voor de mogelijkheden en voorwaarden verwijzen wij u naar de website van: Colland Arbeidsmarkt subsidies. Helicon Opleidingen kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het wel of niet verkrijgen van subsidie.

Contact

De cursus wordt aangeboden op de volgende vestigingen:

Cursusdata (klik op datum voor aanmelden)

Getoonde data zijn onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.