Assessorentraining Hercertificering

 
Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor bevoegde docenten en overige hbo- of wo-opgeleide functionarissen in het bezit van een bijna verlopen "Certificaat Examinator/Assessor MBO".

Inhoud

Het certificaat voor Examinator/Assessor MBO heeft een geldigheid van 5 jaar. In die tijd nemen examinatoren examens afgenomen en ervaring opgedaan. Na 3 jaar is er een onderhoudstraining gevolgd. Helicon Opleidingen MBO Helmond biedt deze assessorentrainingen aan. Provex certificeert deze trainingen. Daar is Helicon Opleidingen in samenwerking met Provex de eerste in Nederland die een opleiding en certificering aanbiedt die aansluit op het profiel "de ervaren examinator".

Examineren is zo simpel nog niet. Goed weten waarop gelet moe worden, de handelingen van de kandidaat goed zien en begrijpen wat hij/zij zegt en komen tot een verantwoord oordeel en wat dan ook nog eens in een verslaggeving terecht moet komen; dat is het doel van de opleiding en certificering Examinator/Assessor MBO Senior-1. Er is hiervoor een actieve praktijktraining ontwikkeld. Vooraf kunnen deelnemers via internet een praktijksituatie bekijken en een beoordeling afgeven. De trainer creëert op grond van de binnengekomen gegevens maatwerk. Het voordeel is dat er een vliegende start gemaakt kan worden en iedereen direct aan de verdere uitbouw van zijn of haar interesses en mogelijkheden kan werken. In de training zijn het de examenkandidaten die de deelnemers zien. Veel examensituaties zijn opgenomen en vanuit verschillende technieken komt men tot een beoordeling volgens het SHL model. Daarmee wordt aangesloten op de manier waarop binnen het MBO examinatoren beoordeling en tot een uitslag komen.

Cursusduur en kosten

Deze cursus heeft een duur van 2 dagen. De kosten zijn € 1.095,-. Dit is inclusief cursusmateriaal en certificering.
Deze prijs is onder voorbehoud en het streven is dat per augustus 2021 de actuele prijs zichtbaar zal zijn. Bij tussentijdse wijzigingen heeft men het recht zich terug te trekken.

Locatie

De trainingen worden gegeven bij B&B Versantvoort Gagelweg 4 5423 VR Handel (gemeente Gemert).

In-company training

Deze training kan ook als in-company training worden verzorgd. Mocht u hier meer informatie over willen dan kunt u contact opnemen met Cor van Erp.

Contact

De cursus wordt aangeboden op de volgende vestigingen:

Cursusdata (klik op datum voor aanmelden)

Getoonde data zijn onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.