Assessorentraining Basis

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor bevoegde docenten en overige hbo- of wo-opgeleide functionarissen die een kwalificatie willen behalen voor het afnemen van een Beroepsproeve/Proeve van Bekwaamheid.

Inhoud

Helicon heeft een training ontwikkeld, waarmee kandidaat-assessoren een certificering kunnen behalen. In twee dagen worden de deelnemers voorbereid op beroepsgericht examineren. Daarnaast worden ze gericht voorbereid op het proces en op het examen om gecertificeerd te worden. Centraal in de training staan een zestal kerncompetenties:

  • Inlevingsvermogen/sociaal sensitief
  • Communicatie
  • Observeren
  • Oordeelsvorming
  • Kritische houding/onafhankelijkheid
  • Systematisch/proceduregericht

Vanzelfsprekend zijn de competentie, die integraal aandacht krijgen, stuk voor stuk gebaseerd op het competentieprofiel van de examinator.

Tijdens de training maken de deelnemers op een verrassende en interactieve wijze kennis met de taken en rollen gedurende het examineringproces, waarbij op dag 2 gebruik wordt gemaakt van een acteur.

Aan het eind van de tweede dag bepalen de deelnemers de eigen voortgang en ontwikkelpunten. Daarbij kunnen ze gebruik maken van de feedback van collega-assessoren, de acteur en de trainer. De training fungeert daarmee als basis om de volgende stap te gaan zetten.
Na afloop van de training wordt u aangemeld bij Cito en bereidt u zich voor op de certificering bij Cito.
Het certificaat is te behalen door een portfolio met beroepsproducten uit de eigen beroepspraktijk samen te stellen, waarmee u uw deskundigheid laat zien. 

Resultaat

Na de assessorentraining en certificering  worden uw gegevens in het Register Examenfunctionarissen opgenomen.
En kunt u een Beroepsproeve/Proeve van Bekwaamheid (PvB)/Praktijkexamen (assessment) afnemen en de beoordelingsinstrumenten toepassen;
nauwkeurig de onderliggende beoordelingscriteria toepassen;
uw oordeel over een assessment inhoudelijk en voor de kandidaat duidelijk verwoorden;
het beoordelingsproces en de beoordeling van de Beroepsproeve/Proeve van bekwaamheid evalueren om waar mogelijk verbetering aan te brengen.
U ontvangt een certificaat dat 5 jaar geldig is. Binnen een termijn van 36 maanden is een 1-daagse onderhoudstraining verplicht. Zo blijft het certificaat tot einde looptijd geldig. Na 5 jaar volgt er een Hercertificering.

Kosten

De kosten voor deze tweedaagse training inclusief certificering zijn €1595,-. (prijs okt. 2020) 
Deze prijs is onder voorbehoud en het streven is dat per augustus 2021 de actuele prijs zichtbaar zal zijn. Bij tussentijdse wijzigingen heeft men het recht zich terug te trekken.

Locatie

De trainingen worden gegeven bij B&B Versantvoort Gagelweg 4 5423 VR Handel (gemeente Gemert).

Incompany training

Deze training kan ook als in-company training worden verzorgd. Mocht u hier meer informatie over willen dan kunt u contact opnemen met Helma Polman. (h.polman@helicon.nl)

Contact

Helicon Opleidingen, Leven Lang Ontwikkelen

Cursusdata (klik op datum voor aanmelden)

Getoonde data zijn onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.