MBO Praktijkleerroute op maat

Goed in werken met je handen in de praktijk? Start dan met Praktijkleren op een erkend leerbedrijf in je eigen regio en haal je MBO Praktijkverklaring!
MBO Praktijkleerroute op maat
  • Voor iedere werkende of werkzoekende (18 jaar of ouder, met of zonder beperking).
  • Die nu of vooralsnog geen volledige MBO-opleiding (inclusief Entree niveau 1 en niveau 2) kan volgen.
  • Voor wie een MBO diploma niet of nog niet haalbaar is. 
MBO Praktijkleerroute kan worden ingezet als:
  • Erkenning voor de werkprocessen die de deelnemer in de werkpraktijk beheerst. 
  • Opstap naar werk dan wel een vervolgopleiding.
  • Voorschakeling cq voorportaal. 
  • Inwerk- of introductieprogramma op een erkend leerbedrijf. 

Doel

Op basis van de vraag van het erkende leerbedrijf en de persoonlijke mogelijkheden van de deelnemer gaat men samen aan de slag met de gekozen praktijkonderdelen van een MBO opleiding. 

Doelgroep

Werkenden en werkzoekenden waarvoor de MBO Praktijkleerroute op de moment de best passende MBO leerroute op niveau 1 en/of niveau 2 is. 

Afsluiting

De deelnemer werkt of gaat werken bij een erkend leerbedrijf. De MBO instelling faciliteert het bedrijf en de deelnemer tijdens de praktijkleerroute met een MBO Praktijkwerkboek en monitort het voorgangsproces. 

De praktijkopleider van het bedrijf begeleidt de deelnemer bij het uitvoeren dan de werkplekopdrachten in de eigen werkpraktijk van de deelnemer. 

Indien de deelnemer de werkprocessen op een goede manier uitvoert, ontvangt hij, op basis van de beoordeling van de praktijkopleider van het leerbedrijf, de MBO Praktijkverklaring. Met dit bewijs kan de deelnemer aantonen waar hij in de werkpraktijk goed in is!

Duur

De Praktijkleerroute duurt 3-9 maanden, afhankelijk van de voortgang. 

Kosten

De kosten voor de MBO Praktijkleerroute op maat zijn € 730,- (afhankelijk van regionale afspraken in de pilotregio's).

Meer informatie en inschrijven

De MBO Praktijkleerroute wordt uitgevoerd door onze collega's van Citaverde Bedrijfsopleidingen. 

 

Cursusdata (klik op datum voor aanmelden)

Getoonde data zijn onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.