Vakbekwaam Hovenier Specialisatie Tuinontwerper (leerjaar 3)

Let op: de eerste cursusavond is dinsdag 31 augustus 2021. Het rooster wordt na de zomervakantie toegestuurd. 
 
Doelgroep

Deze branche-opleiding is uitermate geschikt voor werkenden in de groensector of mensen die in de toekomst in deze sector willen gaan werken als hovenier en/of tuinontwerper. U leert wat u nodig heeft om het hoveniersvak uit te oefenen. Vaktechniek staat centraal, u zult geen algemene vakken hoeven te volgen zoals Nederlands, Engels en wiskunde. Daarnaast bezit u na 3 jaar een aantal relevante veiligheidscertificaten/-diploma’s zoals veilig werken met de bosmaaier en motorkettingzaag. Ook wie hobbymatig bezig is met het aanleggen en onderhouden van zijn tuin, kan deelnemen. 

Als toelatingsvoorwaarde geldt het certificaat Hovenier of een vergelijkbare opleiding.

Inhoud

In dit derde leerjaar gaat u specialiseren; U kiest voor de richtingen “Tuinontwerpen” óf  “Aanleg en onderhoud”. Desgewenst kunt u beide specialisaties combineren.

Het lessenpakket van de opleiding met specialisatie Tuinontwerpen bestaat onder andere uit de volgende onderdelen:

  • Ontwerpen van tuinen en andere groenobjecten;
  • Plantenkennis en hun toepassingsmogelijkheden;
  • Beplantingsplannen maken;
  • Technische (detail) tekeningen maken;
  • Algemene vakkennis;
  • Begroten en werkplanning;
  • Gewasbescherming (ziekten en plagen).

Tijdens de cursus wordt praktische en theoretische kennis gecombi­neerd aangeboden.

·        Eerder behaalde diploma’s en certificaten kunnen recht geven op vrijstelling van bepaalde cursusonderdelen. Voor deelnemers die in de                   groenvoorzieningssector werkzaam zijn kan d.m.v. een intakeprocedure bepaald worden of zij over bepaalde eerder
         verworven competenties beschikken en welke onderdelen van de opleiding zij nog dienen te volgen om diplomeerbaar te zijn. Natuurlijk 
         dient een deelnemer dit voor aanvang van de opleiding aan te geven.

·        Na afloop van de cursus kunt u diverse aanvullende cursussen volgen of doorstromen naar de opleiding aankomend projectleider.

Resultaat

De cursus wordt afgesloten met een examen onder toezicht van de VHG. Bij voldoende resultaat heeft men recht op het VHG-diploma “Vakbekwaam Hovenier”.

Met het branche diploma kunt u zich zelfstandig vestigen. Ook bent u als vakbekwaam hovenier een graag geziene kracht als werknemer in deze sector.

 Cursusduur en kosten

·        Gedurende dit cursusjaar worden 180 lesuren verzorgd; voor de specialisatie “Tuinontwerpen” zijn dit 40 lesavonden en 2       
         praktijkdagen.

·        Het is mogelijk om te kiezen voor de combinatie van beide specialisaties gedurende 1 cursusjaar; in dat geval bestaat de opleiding uit     
         50 lesavonden en 9 praktijkdagen. Een andere mogelijkheid is om na het behalen van het diploma Vakbekwaam Hovenier de andere
         specialisatie aansluitend te behalen ( 60 lesuren).

·        Dit leerjaar kost € 2.375,- inclusief basispakket cursusboeken, materiaal- en excursiekosten en examengeld.
·        Het cursusgeld kan desgewenst in termijnen betaald worden.
·        Deze prijs is onder voorbehoud en het streven is dat per augustus 2021 de actuele prijs zichtbaar zal zijn. Bij tussentijdse wijzigingen heeft               men het recht zich terug te trekken.

Let op: de eerste cursusavond is dinsdag 31 augustus 2021. Het rooster wordt na de zomervakantie toegestuurd. 
 

Voor deze opleiding bestaat een subsidieregeling via Colland Arbeidsmarkt. Deze subsiedieregeling bestaat uit een tegemoetkoming in de kosten van de opleiding en een bonus voor de werknemer bij het behalen van een diploma. Helicon Opleidingen kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het wel of niet verkrijgen van subsidie.

Contact

De cursus wordt aangeboden op de volgende vestigingen:

·        MBO Eindhoven

Cursusdata (klik op datum voor aanmelden)

Getoonde data zijn onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.