Wet natuurbescherming / gedragscode

De uitvoering van bestendig beheer en onderhoud kan risico’s met zich meebrengen ten aanzien van flora en fauna. Het is daarom belangrijk om te weten op welke manier je het best ‘zorgvuldig kunt handelen’ wanneer er (beschermde) planten en dieren in het geding zijn en/of er risicovolle situaties aanwezig zijn. Dit voorkomt of beperkt schade aan deze soorten en hun vaste rust- en voortplantingsplaatsen en zorgt er tevens voor dat de wet niet wordt overtreden. In een geheel vernieuwde reeks van cursussen Flora en fauna Wet natuurbescherming wordt op een praktijkgerichte wijze invulling gegeven aan de achtergronden van de nieuwe Wet natuurbescherming die onder andere de Flora- en faunawet heeft vervangen per 01-01-2017. In onze cursussen wordt uitgegaan van de gedragscodes van Groenvoorziening, Bosbeheer, Natuurbeheer en Waterschappen. Hiermee wordt het gehele groen-grijze werkveld in Nederland afgedekt. Onze cursussen worden afgerond met het landelijk erkend certificaat van het AOC Keurmerk (onderdeel van Bureau Erkenningen). Dit vakbekwaamheidsbewijs wordt in de vorm van een persoonsgebonden pasje op creditkaart formaat uitgereikt.