Hovenier (leerjaar 2)

Let op: de eerste cursusavond is dinsdag 31 augustus 2021. Het rooster wordt na de zomervakantie toegestuurd. 
 
Doelgroep

Deze branche-opleiding is uitermate geschikt voor iedereen die bij een hoveniers- of groenvoorzieningsbedrijf werkt of wil gaan werken maar nog niet de juiste opleiding heeft gevolgd. Ook wie hobbymatig bezig is met het aanleggen en onderhouden van zijn tuin, kan deelnemen. 
Voorwaarde om te starten met de opleiding Hovenier is het certificaat
Aankomend Hovenier of een vergelijkbare opleiding.

Inhoud

In dit tweede jaar vindt er een aanzienlijke verdieping plaats op de onderwerpen die behandeld zijn in het voorgaande jaar (de opleiding Aankomend Hovenier):

 • Plantenkennis;
 • Bodemkunde;
 • Bemestingsleer;
 • Techniek van de aanleg.

Daarnaast wordt er een begin gemaakt met de onderwerpen:

 • Tuintekenen;
 • Landmeten en waterpassen;
 • Begroten en werkplanningen maken;
 • Gewasbescherming (ziekten en plagen)

Ook de praktijkinstructies voor de techniek van de aanleg komen aan de orde.

Tijdens de cursus wordt praktische en theoretische kennis gecombi­neerd aangeboden.

 • Eerder behaalde diploma’s en certificaten kunnen recht geven op vrijstelling van bepaalde cursusonderdelen. Voor deelnemers die in de groenvoorzieningssector werkzaam zijn kan d.m.v. een intakeprocedure bepaald worden of zij over bepaalde eerder verworven competenties beschikken en welke onderdelen van de opleiding zij nog dienen te volgen om diplomeerbaar te zijn. Natuurlijk dient een deelnemer dit voor aanvang van de opleiding aan te geven.
 • Na afloop van de cursus kunt u diverse aanvullende cursussen volgen of doorstromen naar vakbekwaam hovenier specialisatie Tuinontwerpen of vakbekwaam hovenier Specialisatie Aanleg en Onderhoud
Resultaat

De cursus wordt afgesloten met een examen onder toezicht van de VHG.

Bij voldoende resultaat heeft men recht op het VHG-getuigschrift “Hovenier”.

Cursusduur en kosten
 • Gedurende dit leerjaar worden er 180 lesuren verzorgd; dit zijn 38 lesavonden en 7 praktijkdagen. De lesavonden worden gepland op dinsdag- en donderdagavonden (meestal 1 lesavond per week); de praktijkdagen zijn maandagen. 
 • Dit leerjaar kost € 2.375,- inclusief basispakket cursusboeken, materiaal- en excursiekosten en examenkosten.
 • Het cursusgeld kan desgewenst in termijnen betaald worden.
 • Deze prijs is onder voorbehoud en het streven is dat per augustus 2021 de actuele prijs zichtbaar zal zijn. Bij tussentijdse wijzigingen heeft men het recht zich terug te trekken.
Let op: de eerste cursusavond is dinsdag 31 augustus 2021. Het rooster wordt na de zomervakantie toegestuurd. 

Voor deze opleiding bestaat een subsidieregeling via Colland Arbeidsmarkt. Deze subsiedieregeling bestaat uit een tegemoetkoming in de kosten van de opleiding en een bonus voor de werknemer bij het behalen van een diploma. Helicon Opleidingen kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het wel of niet verkrijgen van subsidie.

Contact

De cursus wordt aangeboden op de volgende vestigingen:

Cursusdata (klik op datum voor aanmelden)

Getoonde data zijn onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.