Regelingen en subsidies

 
Colland Arbeidsmarkt

Scholing van werknemers is van belang voor zowel de ontwikkeling van de werknemer als die van het bedrijf. Colland Arbeidsmarkt stimuleert daarom het verhogen van de vakkennis en vaardigheden van werknemers in de agrarische en groene sector. U kunt bij het fonds Colland Arbeidsmarkt een subsidie aanvragen voor uw werknemers voor het volgen van trainingen, cursussen en opleidingen. Werknemers kunnen dit ook zelf aanvragen.

Een subsidie kan alleen aangevraagd worden voor het volgen van trainingen, cursussen en opleidingen bij een geregistreerd opleidingsinstituut. Helicon Opleidingen is een geregistreerde opleider bij Colland. Om voor deze subsidie in aanmerking te komen, dient uw bedrijf te zijn aangesloten bij Colland en een cao te hanteren die is opgenomen in de lijst van Colland Arbeidsmarkt

Meer informatie

Op de website van Colland Arbeidsmarkt is alle recente informatie over subsidies te vinden.

 

Subsidieregeling praktijkleren

Werkgevers kunnen een subsidie ontvangen voor werknemers en/of stagiaires die deelnemen aan de zogeheten beroepsbegeleidende leerweg (BBL), een combinatie van werken en leren.

Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert de overheid werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de subsidieregeling uit in opdracht van het ministerie. Op 1 januari 2014 is deze regeling in werking getreden. Ze geldt als vervanging voor de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) voor het onderwijsdeel. 

De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Per jaar kan er maximaal € 2.700,- per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats (BBL-er) uitgekeerd worden. Per bedrijf kunnen meerdere BBL plaatsen gesubsidieerd worden. Hieraan is geen maximum verbonden.

Meer informatie

Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland staat meer informatie over de subsidieregeling.